Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải bài xích tập Toán 5I - Số thập phân
II - các phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép chia

Một sân vườn hoa hình chữ nhật tất cả chiều rộng 18,5m, chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích vườn hoa đó bởi bao nhiêu mét vuông?


Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

3,8 x 8,4 3,24 x 7,2 0,125 x 5,7

2. Viết tiếp vào nơi chấm cho thích hợp

a

b

a x b

b x a

2,5

4,6

2,5 x 4,6 = ............

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 72 luyện tập chung

 

3,05

2,8

 

 

5,14

0,32

 

 

 

Nhận xét: a x b = b x ..........

Phép nhân các số thập phân có đặc thù giao hoán: khi đổi vị trí hai thừa số vào một tích thì...................

3. Một vườn cửa hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m, chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích s vườn hoa đó bởi bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

 

*

2. Viết tiếp vào chỗ chấm đến thích hợp

a

b

a x b

b x a

2,5

4,6

2,5 x 4,6 = 11,5

4,6 x 2,5 = 11,5

3,05

2,8

3,05 x 2,8 = 8,54

2,8 x 3,05 = 8,54

5,14

0,32

5,14 x 0,32 = 1,6448

0,32 x 5, 14 = 1,6448

 

Nhận xét: a x b = b x a

Phép nhân những số thập phân bao gồm tính hóa học giao hoán: lúc đổi chỗ hai thừa số vào một tích thì tích không nuốm đổi.

Xem thêm: 68 Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ 1954, Chiến Thắng Điện Biên Phủ

3. 

Bài giải

Chiều lâu năm vườn hoa hình chữ nhật là:

18,5 x 5 = 92,5

Diện tích vườn cửa hoa hình chữ nhật là:

18,5 x 92,5 = 11711, 25 (m2)

baigiangdienbien.edu.vn


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết new nhất


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp baigiangdienbien.edu.vn