Tài liệu liên quan

mua Giải vở bài tập lịch sử vẻ vang 7 bài xích 11 - Cuộc binh đao chống quân xâm lăng Tống (1075 - 1077)
cài đặt Giải vở bài bác tập lịch sử vẻ vang 7 bài bác 11 - Cuộc binh cách chống quân xâm lấn Tống (1075 - 1077) 5 56 0
cài đặt Giải bài xích tập SGK lịch sử vẻ vang 7 bài xích 11 - Cuộc tao loạn chống quân xâm lấn Tống (1075 - 1077) 5 16 0
download Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 7 bài 11 - Cuộc nội chiến chống quân xâm lấn Tống (1075 - 1077) 4 20 0
tải Trắc nghiệm môn lịch sử vẻ vang 7 bài bác 11 - Cuộc đao binh chống quân xâm chiếm Tống (1075 - 1077) 4 74 0
cài Giáo án lịch sử hào hùng 7 bài bác 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm chiếm Tống (1075 - 1077) (Tiết 2) - Giáo án điện tử môn lịch sử vẻ vang lớp 7
thiết lập Giáo án lịch sử hào hùng 7 bài bác 11: Cuộc binh cách chống quân xâm lăng Tống (1075 - 1077) (Tiết 2) - Giáo án năng lượng điện tử môn lịch sử vẻ vang lớp 7 2 48 0
cài Giáo án lịch sử vẻ vang 7 bài xích 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) (Tiết 1) - Giáo án điện tử môn lịch sử hào hùng lớp 7
cài Giáo án lịch sử 7 bài 11: Cuộc tao loạn chống quân thôn tính Tống (1075 - 1077) (Tiết 1) - Giáo án năng lượng điện tử môn lịch sử vẻ vang lớp 7 2 10 0
Giáo án lịch sử 7 máu 15 bài xích 11: Cuộc binh đao chống quân xâm lăng Tống (1075 – 1077) đôi mươi 6 0
a) Đánh dấu X vào ô trống đầu câu biểu lộ quân dân Đại Việt chủ động tiến công công ty Tống là để phòng ngự:. Chỉ tiến công các căn cứ quân sự, kho báu của giặc; đánh dứt là rút quân về ng (1)Giải tập lịch sử vẻ vang 11: Cuộc loạn lạc chống quân xâm chiếm Tống (1075 - 1077) Bài trang 29 VBT lịch sử vẻ vang 7: Hãy viết tiếp vào ý sau tình hình nhà Tống nửa cuối kỉ XI: - Tài nước - Nội triều đình - Đời sống quần chúng - tình hình biên cưng cửng Lời giải: - Tài nước: ngân khố cạn kiệt, tài nguy ngập - Nội triều đình: mâu thuẫn - Đời sinh sống nhân dân: đói khổ, những nơi dậy chống chọi - thực trạng biên cương: vùng biên cương phía Bắc bên Tống liên tiếp bị hai nước Liêu – Hạ quấy nhiễu Bài trang 30 VBT lịch sử vẻ vang 7: a) Đánh vết X vào ô trống đầu câu vấn đáp sai thủ đoạn chuẩn bị đánh Đại Việt đơn vị Tống: Xúi giục Cham – pa tấn công ta từ phía phái nam Cấm nhân dân phía 2 bên biên giới qua lại đến quân sang nước ta cướp bóc, dị la tin tức; ngấm ngầm sẵn sàng lương thực, trang bị (2)- Đợi giặc - Đánh trước - Thế to gan - chiến thắng - chuẩn bị Vào nơi (…) câu mang lại với câu nói Lý thường Kiệt: “Ngồi yên…, không đem quân…để chặn giặc” Lời giải: a) đến quân sang vn cướp bóc, dị la tin tức; ngấm ngầm chuẩn bị lương thực, vũ khí b) “Ngồi n đợi giặc, khơng đem quân tiến công trước nhằm chặn khỏe mạnh giặc” Bài trang 30-31 VBT lịch sử vẻ vang 7: a) Dùng cây bút chì sáp mùa vẽ mặt đường tiên công quân ta vào lược đồ gia dụng trận công Châu Ung, Châu Khâm, Châu Liêm b) tế bào tả tình tiết trận tiến cơng theo bảng đây: Lời giải: Cánh quân bạn huy Lực lượng Đường tiến công (3)Tông Đản núi Ung Đường thủy Lý thường Kiệt Thủy binh, quân đội Đánh vào châu Khâm, châu Liêm Bài trang 31 VBT lịch sử hào hùng 7: a) Đánh lốt X vào ô trống đầu câu biểu thị quân dân Đại Việt dữ thế chủ động tiến cơng công ty Tống nhằm phịng ngự: Chỉ công quân sự, kho tàng giặc; đánh kết thúc rút quân Sau đánh xong, lập đồn trại đóng quân lâu dài hơn Vừa đánh, vừa xây dừng lực lượng nhằm chiến đấu lâu hơn b) Sau tiêu diệt xong thành Ung Châu, Lý hay Kiệt có tác dụng để chóng qn Tống Khoanh tròn vào chữ đầu câu em chọn: A mang lại quân ở nghĩ quân Tống chưa thể đánh Đại Việt B mang đến quân bên Tống sang phục thù nên riết tía phịng gây ra phịng tuyến đường bờ phái mạnh sơng Như Nguyệt C Xây dựng pháo đài trang nghiêm kinh thành Thăng Long Lời giải: a) Chỉ công quân sự, kho báu giặc; đánh dứt rút quân b) B (4)Rành rành định phận sách trời Cớ bè phái giặc thanh lịch xâm phạm Chúng bay bị tấn công tơi bời bài thơ nói lên điều gì? b) Đánh dấu X vào trống đầu câu trả lời sai lí Lý thường Kiệt chủ trương giảng hòa quân Tống thua trận to: Khơng hủy diệt tồn qn thù chúng cùng, lực kiệt Không có tác dụng tổn thương danh dự nước nhẵn giềng Khơng kích động hằn thù dân tộc bản địa để bảo đảm hịa bình lâu bền hơn cho nước nhà Quân dân Đại Việt căng thẳng lương thực, thiết bị cạn kiệt, không thích đánh Lời giải: a) bài xích thơ khẳng định hòa bình dân tộc Đại Việt bất khả xâm phạm hành vi xâm lược quân giặc ngược lẽ trời chúng đề nghị nhận báo b) Quân dân Đại Việt căng thẳng lương thực, vũ trang cạn kiệt, không thích đánh Bài trang 32 VBT lịch sử hào hùng 7: a) Sau lần công thua kém Như Nguyệt, Quách Quỳ lệnh: “Ai bàn tiến công bị chém” chuyển sang củng cố, phịng ngự Điều có ảnh hưởng đến thất bại cuối quân Tống? b) trên nói cuộc đấu Như Nguyệt trận đánh tuyệt vời lịch sử kháng ngoại xâm dân tộc bản địa ta? (5)a) hành vi Quách Quỳ có tác dụng quân Tống ngày chán nản, mệt mỏi, bị tiêu diệt dần chết mòn ý thức chiến đấu quân Tống suy giảm b) vày sau trận đánh, quân Tống cần từ quăng quật mộng xâm chiếm Đại Việt Nền độc lập, tự công ty Đại Việt bảo đảm an toàn Bài trang 32 VBT lịch sử hào hùng 7: Hãy nối niên đại cùng với kiện kế hoạch sử mang lại đúng: - bên Lý thành lập - Đổi thương hiệu nước Đại Việt - tiến công thành Ung Châu - thành công Như Nguyệt - Năm 1054 - Năm 1009 - Năm 1100 - Năm 1075 - Năm 1077 - Năm 1200 Lời giải: - Năm 1009: nhà Lý ra đời - Năm 1054: Đổi thương hiệu nước Đại việt - Năm 1075: tiến công thành Ung Châu - Năm 1077: chiến thắng Như Nguyệt 30 i: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Tài liệu liên quan

tải Giải vở bài xích tập lịch sử hào hùng 7 bài 11 - Cuộc binh đao chống quân thôn tính Tống (1075 - 1077)
thiết lập Giải vở bài bác tập lịch sử dân tộc 7 bài xích 11 - Cuộc tao loạn chống quân xâm lăng Tống (1075 - 1077) 5 56 0
sở hữu Giải bài tập SGK lịch sử vẻ vang 7 bài xích 11 - Cuộc binh lửa chống quân thôn tính Tống (1075 - 1077) 5 16 0
sở hữu Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 7 bài 11 - Cuộc binh cách chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) 4 đôi mươi 0
download Trắc nghiệm môn lịch sử vẻ vang 7 bài xích 11 - Cuộc tao loạn chống quân xâm chiếm Tống (1075 - 1077) 4 74 0
sở hữu Giáo án lịch sử dân tộc 7 bài bác 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm chiếm Tống (1075 - 1077) (Tiết 2) - Giáo án năng lượng điện tử môn lịch sử hào hùng lớp 7
download Giáo án lịch sử 7 bài xích 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lăng Tống (1075 - 1077) (Tiết 2) - Giáo án điện tử môn lịch sử vẻ vang lớp 7 2 48 0
download Giáo án lịch sử 7 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm chiếm Tống (1075 - 1077) (Tiết 1) - Giáo án điện tử môn lịch sử dân tộc lớp 7
mua Giáo án lịch sử 7 bài 11: Cuộc nội chiến chống quân xâm chiếm Tống (1075 - 1077) (Tiết 1) - Giáo án năng lượng điện tử môn lịch sử hào hùng lớp 7 2 10 0
Giáo án lịch sử hào hùng 7 tiết 15 bài bác 11: Cuộc loạn lạc chống quân xâm lấn Tống (1075 – 1077) đôi mươi 6 0
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu mới đăng pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem gàn van lop 8 phân tích bài xích thơ trường đoản cú tình 2

Với giải Vở bài xích tập lịch sử hào hùng 7 bài xích 11: vương quốc Cam-pu-chia sách Cánh diều tuyệt nhất, chi tiết sẽ góp học sinh thuận tiện làm bài tập trong VBT lịch sử hào hùng 7 bài bác 11.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập lịch sử 7 bài 11


Giải Vở bài bác tập lịch sử hào hùng lớp 7 bài bác 11: vương quốc Cam-pu-chia

Câu 1 trang 29 Vở bài xích tập lịch sử vẻ vang 7: Khoanh tròn vào phương án đúng.

a) quy trình ra đời của vương quốc Cam-pu-chia gắn liền với

A. Sự chỉ đạo của vua Giay-a-vác-man II giành lại độc lập.

B. Sự liên minh giữa các phiên bản làng cùng mường cổ.

C. Sự hợp duy nhất giữa Thụy Chân Lạp và Lục Chân Lạp.

D. Thủ lĩnh phả Ngừm lãnh đạo fan Khơ-me giành lại độc lập.

Trả lời

Đáp án đúng là: A

b) Ý nào sau đây đúng về thực trạng chính trị của quốc gia Cam-pu-chia thời Ăng-co?

A. Tạo ra nhà nước phong kiến giảng quyền.

B. Chế tạo nhà nước tư phiên bản chủ nghĩa.

C. Gây ra nhà nước quân chủ siêng chế.

D. Thiết kế nhà nước phong loài kiến phân quyền.

Trả lời

Đáp án đúng là: A

c) Ý nào tiếp sau đây đúng về hoạt động kinh tế của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co?

A. Ngành kinh tế chủ đạo là yêu thương mại.

B. Hoạt động hàng hải cải cách và phát triển với những thuyền lớn.

C. Ngành kinh tế tài chính chủ đạo là khai thác lâm sản.

D. Bằng tay nghiệp cách tân và phát triển đa dạng.

Trả lời

Đáp án đúng là: D

d) biểu hiện nào dưới đây phản ánh đúng sự cải cách và phát triển của quốc gia Cam-pu-chia thời Ăng-co?

A. Triển khai chiến tranh, mở rộng lãnh thổ ra khu vực Tây Á.

B. Là quốc gia có phạm vi ảnh hưởng lớn độc nhất châu Á.

C. Triển khai chiến tranh, mở rộng lãnh thổ cho Ấn Độ.

D. Phát triển thành một quyền năng hùng táo bạo ở Đông nam giới Á.

Trả lời

Đáp án đúng là: D

Câu 2 trang 29 Vở bài tập lịch sử hào hùng 7: Hãy tìm những từ khoá tương quan đến hoạt động trao đổi buôn bán của người dân Cam-pu-chia (hình thức trao đổi, mô hình trao đổi, sản phẩm trao đổi,...) trong đoạn thông tin dưới đây.

"... Người ta rất có thể làm bố hay tư vụ lúa một năm... Trong xứ này, thanh nữ rồi thông hiểu việc chọn mua bản... Mỗi ngày chợ họp trường đoản cú sáu tiếng sáng mang lại trưa... Đối cùng với việc thanh toán nhỏ, người ta trả bằng gạo, ngũ cốc và sản phẩm hoá china rồi nói đến vải vóc; so với việc lớn, fan ta cần sử dụng vàng bạc”.

(Chân Lạp phong thổ ký, Chu Đạt Quan, 1293)

Trả lời:

- vẻ ngoài trao đổi:trao đổi bằng hiện trang bị hoặc vàng bạc

- mô hình và sản phẩm trao đổi:

+ Với giao dịch nhỏ: trả bằng gạo, ngũ cốc và mặt hàng hoá Trung Quốc, vải vóc;

+ Với giao dịch lớn: sử dụng vàng bạc

Câu 3 trang 30 Vở bài tập lịch sử 7:Hãy nối ý sinh hoạt cột A với ý ở cột B làm thế nào để cho đúng về các lĩnh vực chính trị, ghê tế, văn hoá của vương quốc Cam-pu-chia.

*

Trả lời:

*

Câu 4 trang 30 Vở bài xích tập lịch sử vẻ vang 7: Hoàn thành bảng sau về những thành tựu văn hoá tiêu biểu của quốc gia Cam-pu-chia thời gian Ăng-co.

Lĩnh vực

Thành tựu tiêu biểu

Tôn giáo

Chữ viết

Văn học

Kiến trúc, điêu khắc

Trả lời:

Lĩnh vực

Thành tựu tiêu biểu

Tôn giáo

- nuốm kỉ X - XV: Hindu giáo giữ lại vai trò nhà đạo.

- Từ nuốm kỉ XV: Phật giáo cầm cố thế, đổi mới quốc giáo.

Chữ viết

- áp dụng chữ Phạn với chữ Khơ-me

Văn học

- Văn học tập dân gian, truyện thơ hết sức phát triển, tiêu biểu là: sử thi Riêm-kê…

Kiến trúc,

điêu khắc

- con kiến trúc, chạm trổ độc đáo,gắn cùng với Phật giáo, Hin-đu giáo.

- các công trình tiêu biểu: đền Ăng-co Vát, đền Ăng-co Thom…

Câu 5 trang 31 Vở bài bác tập lịch sử 7:Quan gần cạnh hình 11, hãy trình làng về Ăng-co Thom theo gợi nhắc sau:

*

- thời gian xây dựng, chức năng:

- bài bản xây dựng, điểm sáng kiến trúc:

- Ý nghĩa, giá bán trị:

Trả lời:

- thời gian xây dựng, chức năng: Ăng co Thom là đế đô của quốc gia Campuchia. được kiến tạo dưới thờivua
Jayavarman VII(cuối gắng kỉ XII).

- quy mô xây dựng, đặc điểm kiến trúc:

+ Chu vi khoảng tầm 12 km, phía bên trong có nhiều đền thờ từ những thời kỳ trước cũng giống như các đền thờ được Jayavarman và những người dân nối nghiệp ông xây dựng.

+ Đền chính trong khoanh vùng Ăng-co Thomlà thường Bayon bao gồm 54 tượng thần 4 khía cạnh cao 12m trở lên, tất cả các khuôn khía cạnh thần Bayon đều cười khôn cùng tươi.

Xem thêm: Giải toán lớp 4 trang 78, 79, giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 sgk toán 4

- Ý nghĩa, giá chỉ trị: là một hiến đâng độc đáo của fan Khơ-me vào kho tàng văn hóa Đông phái nam Á và cụ giới.