trên màn hình làm việc của excel có gì

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tin học 7 Bài 1 Chương trình bảng tính là gì #48Album trên màn hình làm việc của excel có gì

a) Khởi động trang tính: Nháy chuột vào nút

*
trên thanh công cụ để mở bảng chọn Start, chọn Microsoft Excel để khởi động Excel:

*

Sau khi khởi động, một cửa sổ trang tính mới hiện ra:

*

b) 1. So sánh sự khác nhau giữa các dải lệnh của Excel với Word: trong Word dải lệnh thứ 4 (tính từ trái sang phải) làReferencesMailingsnhưng trong Excel không có 2 dải lệnh này, thay vào đó là 2 dải lệnhFormulasData:

*

2. Lần lượt nháy chuột ở tên từng dải lệnh để hiển thị các lệnh trên dải lệnh tương ứng:

- Dải lệnhHome:

*

- Dải lệnhInsert:

*

- Dải lệnhPage Layout:

*

- Dải lệnhFormulas:

*

- Dải lệnhData:

*

- Dải lệnhReview:

*

- Dải lệnhView:

*

c) Nhận biết con trỏ chuột (có dạng

*
):

*

d) Quan sát dải lệnhHome. Nhận biết các nhóm lệnh trên dải lệnhHomevà so sánh với dải lệnhHomecủa Word:

*

- Giống: Cả Word và Excel đều có các nhóm lệnhClipboard, Font, Styles và Editing.

Bạn đang xem: Khám phá màn hình làm việc của excel

- Khác: Word có nhóm lệnhParagraphmà Excel không có, thay vào đó là các nhóm lệnh của Excel làAlignment, NumberCellmà Word không có.

e) Nhập dữ liệu tùy ý vào một vài ô (nhấn phímEnterđể kết thúc việc nhập dữ liệu). Quan sát kết quả nhận được sau khi nhập dữ liệu.

Xem thêm: Sự khám phá và thể hiện vẻ đẹp tình cảm gia đình qua bài thơ bếp lửa và chiếc lược ngà

*

- Kết quả: dữ liệu được nhập vào các ô đã chọn, sau khi nhấn phímEnter, con trỏ chuột nhảy xuống hàng dưới của cột hiện tại.