- Chọn bài -Bài 1: Dân số
Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên nắm giới
Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
Bài 4: Thực hành: so với lược đồ số lượng dân sinh và tháp tuổi
Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
Bài 6: môi trường nhiệt đới
Bài 7: môi trường xung quanh nhiệt đới gió mùa
Bài 8: Các hình thức canh tác trong nntt ở đới nóng
Bài 9: chuyển động sản xuất nông nghiệp trồng trọt ở đới nóng
Bài 10: số lượng dân sinh và mức độ ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
Bài 11: Di dân với sự bùng nổ đô thị ngơi nghỉ đới nóng
Bài 12: Thực hành: nhấn biế điểm lưu ý môi trường đới nóng
Bài 13: môi trường đới ôn hòa
Bài 14: chuyển động nông nghiệp nghỉ ngơi đới ôn hòa
Bài 15: hoạt động công nghiệp sống đới ôn hòa
Bài 16: Đô thị hóa ngơi nghỉ đới ôn hòa
Bài 17: Ô nhiễm môi trường thiên nhiên ở đới ôn hòa
Bài 18: Thực hành: dấn biết điểm lưu ý môi ngôi trường đới ôn hòa
Bài 19: môi trường hoang mạc
Bài 20: hoạt động kinh tế của con fan ở hoang mạc
Bài 21: môi trường thiên nhiên đới lạnh
Bài 22: hoạt động kinh tế của con fan ở đới lạnh
Bài 23: môi trường thiên nhiên vùng núi
Bài 24: chuyển động kinh tế của con tín đồ ở vùng núi
Bài 25: thế giới rộng béo và nhiều dạng
Bài 26: vạn vật thiên nhiên châu Phi
Bài 27: thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 28: Thực hành: đối chiếu lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ ánh sáng và lượng mưa ở châu Phi
Bài 29: dân cư xã hội châu Phi
Bài 30: tài chính châu Phi
Bài 31: kinh tế tài chính châu Phi (tiếp theo)Bài 32: Các khu vực châu Phi
Bài 33: Các quanh vùng châu Phi (tiếp theo)Bài 34: Thực hành: đối chiếu nền tài chính của ba khoanh vùng châu Phi
Bài 35: tổng quan châu Mĩ
Bài 36: thiên nhiên Bắc Mĩ
Bài 37: cư dân Bắc Mĩ
Bài 38: kinh tế Bắc Mĩ
Bài 39: kinh tế tài chính Bắc Mĩ (tiếp theo)Bài 40: Thực hành: tò mò vùng công nghiệp truyền thống lịch sử ở Đông Bắc Hoa Kì với vùng công nghiệp "Vành đai khía cạnh Trời"Bài 41: thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
Bài 42: vạn vật thiên nhiên Trung với Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 43: dân cư xã hội Trung với Nam Mĩ
Bài 44: kinh tế Trung và Nam Mĩ
Bài 45: kinh tế tài chính Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông cùng sường tây của hàng núi An-đet
Bài 47: Châu Nam rất - châu lục lạnh nhất cố giới
Bài 48: vạn vật thiên nhiên châu Đại Dương
Bài 49: dân cư và tài chính châu Đại Dương
Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về điểm lưu ý tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
Bài 51: thiên nhiên châu Âu
Bài 52: vạn vật thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)Bài 53: Thực hành: Đọc, so sánh lược đồ, biểu đồ ánh sáng và lượng mưa châu Âu
Bài 54: người dân xã hội châu Âu
Bài 55: tài chính châu Âu
Bài 56: khoanh vùng Bắc Âu
Bài 57: khu vực Tây cùng Trung Âu
Bài 58: quanh vùng Nam Âu
Bài 59: khu vực Đông Âu
Bài 60: câu kết Châu Âu
Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế tài chính châu Âu
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: tại đây


giữ hộ Đánh giá

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt tiến công giá: 1133

chưa xuất hiện ai tiến công giá! Hãy là bạn đầu tiên review bài này.


--Chọn Bài--

↡- Chọn bài -Bài 1: Dân số
Bài 2: Sự phân bố dân cư. Những chủng tộc trên ráng giới
Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
Bài 4: Thực hành: so với lược đồ dân số và tháp tuổi
Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
Bài 6: môi trường nhiệt đới
Bài 7: môi trường nhiệt đới gió mùa
Bài 8: Các vẻ ngoài canh tác trong nntt ở đới nóng
Bài 9: chuyển động sản xuất nntt ở đới nóng
Bài 10: dân sinh và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường xung quanh ở đới nóng
Bài 11: Di dân cùng sự bùng phát đô thị nghỉ ngơi đới nóng
Bài 12: Thực hành: dìm biế đặc điểm môi trường đới nóng
Bài 13: môi trường thiên nhiên đới ôn hòa
Bài 14: chuyển động nông nghiệp ở đới ôn hòa
Bài 15: vận động công nghiệp làm việc đới ôn hòa
Bài 16: Đô thị hóa sinh sống đới ôn hòa
Bài 17: Ô nhiễm môi trường xung quanh ở đới ôn hòa
Bài 18: Thực hành: nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
Bài 19: môi trường xung quanh hoang mạc
Bài 20: chuyển động kinh tế của con fan ở hoang mạc
Bài 21: môi trường đới lạnh
Bài 22: chuyển động kinh tế của con bạn ở đới lạnh
Bài 23: môi trường xung quanh vùng núi
Bài 24: vận động kinh tế của con tín đồ ở vùng núi
Bài 25: trái đất rộng lớn và đa dạng
Bài 26: vạn vật thiên nhiên châu Phi
Bài 27: thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 28: Thực hành: so với lược đồ phân bố các môi trường xung quanh tự nhiên, biểu đồ ánh nắng mặt trời và lượng mưa sống châu Phi
Bài 29: người dân xã hội châu Phi
Bài 30: kinh tế tài chính châu Phi
Bài 31: tài chính châu Phi (tiếp theo)Bài 32: Các quanh vùng châu Phi
Bài 33: Các khoanh vùng châu Phi (tiếp theo)Bài 34: Thực hành: đối chiếu nền kinh tế tài chính của ba quanh vùng châu Phi
Bài 35: khái quát châu Mĩ
Bài 36: vạn vật thiên nhiên Bắc Mĩ
Bài 37: dân cư Bắc Mĩ
Bài 38: kinh tế Bắc Mĩ
Bài 39: kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)Bài 40: Thực hành: tò mò vùng công nghiệp truyền thống cuội nguồn ở Đông Bắc Hoa Kì với vùng công nghiệp "Vành đai mặt Trời"Bài 41: vạn vật thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
Bài 42: vạn vật thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 43: người dân xã hội Trung và Nam Mĩ
Bài 44: tài chính Trung với Nam Mĩ
Bài 45: kinh tế tài chính Trung với Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực thứ ở sường đông và sường tây của hàng núi An-đet
Bài 47: Châu Nam cực - châu lục lạnh nhất núm giới
Bài 48: vạn vật thiên nhiên châu Đại Dương
Bài 49: dân cư và tài chính châu Đại Dương
Bài 50: Thực hành: Viết report về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
Bài 51: thiên nhiên châu Âu
Bài 52: thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)Bài 53: Thực hành: Đọc, đối chiếu lược đồ, biểu đồ ánh nắng mặt trời và lượng mưa châu Âu
Bài 54: dân cư xã hội châu Âu
Bài 55: tài chính châu Âu
Bài 56: khu vực Bắc Âu
Bài 57: khu vực Tây với Trung Âu
Bài 58: khoanh vùng Nam Âu
Bài 59: khoanh vùng Đông Âu
Bài 60: đoàn kết Châu Âu
Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu vật cơ cấu kinh tế châu Âu
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả chi phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!


=> Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa 2 chí tuyến đường Bắc với Nam đề xuất châu Phi tất cả khí hậu lạnh quanh năm.

Bạn đang xem: Kptg:vẻ đẹp thiên nhiên châu phi


- diện tích s: 30 triệu km2, lãnh thổ có mẫu thiết kế khối rộng lớn lớn, diện tích s lớn sản phẩm công nghệ 3 nhân loại (sau lục địa châu mỹ và châu Á).


*


+ phần lớn diện tích của châu Phi là núi với cao nguyên.

Ví dụ: hàng núi con trẻ At-lat nằm ở vị trí tây bắc, hàng Đrê- ken-bec và những sơn nguyên cao nằm ở đông nam.


+ Trên cao nguyên trung bộ Đông Phi có rất nhiều hồ lớn.

+ có khá nhiều bồn địa xen kẽ các cao nguyên.

+ Đồng bằng chiếm diện tích nhỏ tuổi tập trung nghỉ ngơi ven biển.

- hướng nghiêng: Địa hình châu Phi chủ yếu nghiêng về chiều Đông nam – Tây Bắc.

b) Khoáng sản


- Phân bố: triệu tập trên những cao nguyên, bể địa phía Nam; ven vịnh Ghi-nê và phía Bắc ven Địa Trung Hải.

Xem thêm: Bài Văn Giải Thích Câu Tục Ngữ Học Học Nữa Học Mãi Của Lênin Lớp 7

baigiangdienbien.edu.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp baigiangdienbien.edu.vn


Cảm ơn bạn đã áp dụng baigiangdienbien.edu.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép baigiangdienbien.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.