Nghiên cứu khám phá cung cấp cái nhìn sâu vào nghiên cứu và hiểu về một vấn đề hoặc tình hình. Cần rút ra kết luận cuối cùng chỉ với hết sức thận trọng. Nghiên cứu khám phá là một loại hình nghiên cứu thực hiện bởi vì một vấn đề chưa được xác định rõ ràng. Thăm dò nghiên cứu giúp xác định việc thiết kế nghiên cứu tốt nhất, phương pháp thu thập dữ liệu và lựa chọn các đối tượng.

Bạn đang xem: Thiết Kế Nghiên Cứu Khám Phá P Nghiên Cứu Cơ Bản Trong Nghiên Cứu Kd

Tại sao tiến hành nghiên cứu khám phá?

– Chuẩn đoán tình hình

– Chọn lựa giải pháp

– Phát hiện ý tưởng mới

Các loại nghiên cứu khám phá

– Khảo sát kinh nghiệm

– Phân tích dữ liệu thứ cấp

Các loại nghiên cứu khám phá

– Khảo sát kinh nghiệm

– Phân tích dữ liệu thứ cấp

– Nghiên cứu tình huống

– Nghiên cứu thử nghiệm

• Phỏng vấn nhóm tập trung

• Kỹ thuật phản chiếu

• Phỏng vấn chuyên sâu

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU THỨ CẤP

Dữ liệu thứ cấp là gì?

Vài nét về phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp

Mục tiêu cơ bản của nghiên cứu dữ liệu thứ cấp

– Phát hiện sự kiện

– Xây dựng mô hình

Sự phân loại dữ liệu thứ cấp

– Dữ liệu nội bộ

– Dữ liệu ngoại vi

• Nguồn từ sách báo

• Nguồn từ các tổ chức và hiệp hội

• Nguồn từ các phương tiện truyền thông

• Nguồn từ thông tin thương mại

Ưu điểm của nghiên cứu dữ liệu thứ cấp

Nhược điểm của nghiên cứu dữ liệu thứ cấp

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐiỀU TRA

Khái quát về phương pháp nghiên cứu điều tra

– Phương pháp nghiên cứu điều tra?

• Điều tra chọn mẫu

• Người trả lời

• Dữ liệu sơ cấp

– Mục tiêu của điều tra

– Những ưu điểm của nghiên cứu điều tra

Những sai biệt trong nghiên cứu điều tra

– Sai biệt do chọn mẫu ngẫu nhiên

– Sai biệt có hệ thống

• Sai biệt do người trả lời:

• Sai biệt do không trả lời

• Sai biệt do trả lời sai câu hỏi

• Sai biệt do cố ý trả lời sai

• Sai biệt do vô ý trả lời sai

• Sai biệt do quản lý:

– Sai biệt do xử lý số liệu

– Sai biệt do chọn mẫu

– Sai biệt do điều tra viên

– Sai biệt do thiếu trung thực

Làm gì để giảm sai biệt trong điều tra?

Phân loại các phương pháp nghiên cứu điều tra

• Dựa vào phương thức điều tra

• Dựa vào bảng câu hỏi

• Câu hỏi cấu trúc

• Câu hỏi gián tiếp

• Dựa vào thời gian

• Nghiên cứu thời điểm

• Nghiên cứu thời kỳ

Các phương thức nghiên cứu điều tra

• Phỏng vấn cá nhân

• Ưu điểm:

• Cơ hội phản hồi thông tin

• Cơ hội làm rõ những câu trả lời phức tạp

• Độ dài phỏng vấn

• Khả năng hoàn tất bảng câu hỏi

• Khả năng minh hoạ câu hỏi

• Tỉ lệ hưởng ứng điều tra cao

• Hình thức:

• Phỏng vấn trong nhà

• Phỏng vấn ngoài phố

• Nhược điểm:

• Khả năng phát sinh sai biệt

• Vấn đề chi phí

• Khả năng tái phỏng vấn

• Phỏng vấn qua điện thoại:

• Ưu điểm:

• Phỏng vấn từ địa điểm tập trung

• Phỏng vấn qua điện thoại có trợ giúp của máy tính

• Tốc độ thu thập dữ liệu nhanh chóng

• Ít tốn kém chi phí

• Tránh được sự e ngại cho người được phỏng vấn

• Khả năng hợp tác

• Khả năng tái phỏng vấn

• Nhược điểm:

• Tính chất đại diện của mẫu nghiên cứu

• Thiếu sự trợ giúp bằng hình ảnh

• Hạn chế thời gian phỏng vấn

• Điều tra bằng bảng câu hỏi

Điều tra qua thư tín

• Sự năng động về mặt địa lý

• Qui mô mẫu điều tra

• Về chi phí

• Sự năng động trả lời về mặt thời gian

• Sự vắng mặt của phỏng vấn viên

• Sự tiêu chuẩn hóa bảng câu hỏi

• Thời gian hoàn tất cuộc điều tra

 • Độ dài bảng câu hỏi

• Tỉ lệ hưởng ứng trả lời

 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUAN SÁT

Thế nào là quan sát khoa học?

– Phục vụ mục đích tìm tòi, nghiên cứu

– Được hoạch định một cách có hệ thống

– Được ghi chép một cách có hệ thống và liên quan đến những giả thuyết chung hơn là phản ánh một sự tò mò, và

Khác nhau các loại điều tra, nhưng phương pháp được sử dụng khi điều cần đánh giá chưa được nghiên cứu, do đó không có đủ thông tin để đưa ra bất kỳ giả thuyết nào về chủ đề, nó được gọi là Nghiên cứu khám phá.

Loại nghiên cứu này luôn dựa trên sự thăm dò, có nghĩa là nó sẽ can thiệp, mạo hiểm hoặc hỏi về một chủ đề, hoặc một phần, và đôi khi hoàn toàn không xác định, vì lý do này, loại nghiên cứu này nên được thực hiện trên một lĩnh vực rộng lớn. về lập luận từ nhiều tính cách khác nhau, dữ liệu nhỏ mà bạn có thể đã thu thập trước đây, hoặc thậm chí là kinh nghiệm của các cá nhân khác về chủ đề này.

Vì vậy có thể nói, ý nghĩa của nghiên cứu khám phá là tất cả những gì tìm kiếm thông tin ở nhiều nơi hoặc nhiều nguồn khác nhau, từ đó thu thập dữ liệu mà trước đây đã bỏ qua hoặc chưa tính đến, thu thập những dữ liệu cần thiết, để tiến tới việc tạo ra và hình thành. những câu hỏi cần thiết để giải quyết bất kỳ vấn đề nào, chưa được nghiên cứu và lần lượt thu thập chúng để chẩn đoán sự cố, chọn từ một số lựa chọn thay thế mà nó có thể cung cấp hoặc đơn giản bằng cách khám phá những ý tưởng mới.


Index

1 Phương pháp luận của nghiên cứu khám phá là gì?

Phương pháp luận của nghiên cứu khám phá là gì?

Để thực hiện loại hình nghiên cứu này, các khía cạnh sau đây phải được tính đến, chẳng hạn như xác định chủ đề hoặc vấn đề cần điều tra và thực hiện khảo sát các chuyên gia hoặc công chúng, vì không thể biết chính xác ai sẽ có thông tin phù hợp nhất về chủ đề và cũng có thể tham khảo ý kiến ​​văn học trong các tác phẩm có đề cập hoặc thảo luận về những gì đang được điều tra, để xem quan điểm của tác giả về vấn đề đang được nghiên cứu.

Biết được điều này, chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích Ý nghĩa của các phương pháp được đề cập trong đoạn trước là gì? Vâng, chúng sẽ được định nghĩa ngay sau đây để làm rõ bất kỳ nghi ngờ nhỏ nào trong vấn đề này.

1. Định nghĩa: Đây có thể được mô tả là hành động xác định điều gì đó, làm rõ những nghi ngờ liên quan đến một tình huống hoặc xác định đâu sẽ là giải pháp tốt nhất cho bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, vì vậy có thể đọc, định nghĩa trong khái niệm của nó có nhiều phẩm chất của nghiên cứu khám phá, vì nó tìm kiếm giải pháp của một vấn đề được nêu ra và để xác định bất cứ điều gì, trước tiên bạn phải có kiến ​​thức về nó, vì vậy nếu bạn không có kiến ​​thức cần thiết để làm điều đó, bạn phải khám phá môi trường, để tìm dữ liệu cần thiết cho một số đề tài.

Để có được định nghĩa của một chủ đề mà bạn không có kiến ​​thức trước đó Nó được thu thập dựa trên việc tìm kiếm hoặc điều tra giống nhau, vì vậy chúng tôi sẽ áp dụng việc thăm dò, thực hiện các cuộc khảo sát cho một nhóm người nhất định, trong đó chúng tôi tin rằng họ có thể đóng góp dữ liệu quan trọng cho câu hỏi, tất nhiên là tạo ra những câu hỏi mới trong một số trường hợp.

2. Khảo sát thí điểm: Các loại khảo sát này được sử dụng để sắp xếp các ý tưởng và các câu hỏi sẽ được đặt ra trong đó, đưa ra thứ tự phù hợp với chúng để thu được dữ liệu có lợi nhất có thể góp phần vào sự phát triển tốt hơn của nghiên cứu, đây là một loạt các các câu hỏi mà nó được thực hành, cũng có thể được gọi là thử và sai, cho kết quả rất tốt.

Một khi tất cả các câu hỏi được hỏi đã được sắp xếp và nêu ra một cách rõ ràng hơn, phương pháp tiếp theo có thể được bắt đầu.

3. Khảo sát chuyên gia: Những câu hỏi này dựa trên việc nhận ra các câu hỏi chính, cho những người có đủ kinh nghiệm trong một vấn đề trực tiếp hoặc liên quan đến vấn đề được nêu ra, để có thể có được những quan điểm phù hợp nhất và quan trọng là các giải pháp khả thi, mặc dù chúng cũng có thể tạo ra các phương pháp tiếp cận mới, bởi vì thông tin có thể được tìm thấy mà trước đây bị bỏ qua hoặc chưa biết.

4. Phân tích định tính: Loại phân tích này nhấn mạnh các phẩm chất của một trang web, con người, cấu trúc, trong số những người khác, trong đó tất cả các đặc điểm của nó được phân tích, trong nhiều trường hợp đưa ra dữ liệu mới và trong những trường hợp khác, giải quyết bất kỳ nghi ngờ nào mà không được đưa ra trước Lưu ý đối tượng được điều tra, càng chi tiết về nó sẽ xuất hiện, đưa ra một khái niệm rộng rãi về nó.

*
*

Các loại hình nghiên cứu

Loại nghiên cứu này có thể được chia thành hai nhánh, trong đó nó được điều tra dựa trên sự đóng góp của các chuyên gia về chủ đề này, hoặc nói một cách văn học.

Các chuyên gia: Loại nghiên cứu khám phá này chủ yếu dựa trên phần thứ hai của phương pháp luận, đó là tiến hành khảo sát những người cụ thể có khả năng lớn về đối tượng, hoặc đơn giản là có kinh nghiệm dựa trên nhiều năm thực hành một số hoạt động.

Họ có thể được hỏi những câu hỏi rất sâu sắc liên quan đến vấn đề, vì họ có kiến ​​thức sâu rộng về nó, một số ví dụ về câu hỏi có thể là:

Bạn có nghĩ rằng những gì bạn làm sẽ thay đổi thế giới?
Bạn nghĩ nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến dân số, môi trường và những người khác trong tương lai?

Và như thế này, có hàng ngàn câu hỏi có thể được đặt ra để lấy dữ liệu từ một người nào đó.

Văn học: dựa nhiều hơn bất cứ điều gì vào định nghĩa chính của chủ đề, tìm kiếm dữ liệu liên quan trong các bài viết, sách và thậm chí trong ghi chú của những người cũ được biết đến có liên quan đến đóng góp của một số chủ đề.

Phân tích dữ liệu và thống kê hiện có cũng có thể được thực hiện có thể phản ánh một chặng đường phía trước khi tiến hành nghiên cứu này.

Xem thêm:

Mặc dù có những loại nghiên cứu khám phá này, nó được ưu tiên sử dụng cả vào thời điểm thực hiện nó, vì amas cung cấp dữ liệu rất quan trọng cho nó và cái này đi đôi với cái khác.

Các tính năng quan trọng nhất

Loại nghiên cứu này có những phẩm chất rất thú vị, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm thông tin và làm cho nó trở nên khoa học và giải trí hơn nhiều. Trong số đó, những thứ nổi bật nhất là:

Nghiên cứu khám phá được xây dựng dựa trên những gì học được từ một chủ đềa, mà khái niệm về những gì thu được được đưa ra, mang lại cho nó một ý nghĩa độc đáo và mới mẻ.Điều này không nhất thiết phải có một thứ tự hoặc cấu trúc để tuân theo, vì vậy nó có thể được xử lý theo cách đơn giản nhất từ ​​bất kỳ quan điểm nào. Từ nó bạn có thể nhận giải pháp cho các vấn đề mà trước đây đã bị bỏ qua, bạn thậm chí có thể thấy nó ảnh hưởng như thế nào đến hiện tại và sẽ làm như vậy trong tương lai.Chúng chủ yếu dựa trên các quan điểm khác nhau của người khác, mang lại cho bạn không khí tự do để hình thành khái niệm về một thuật ngữ.Nhà nghiên cứu có nghĩa vụ đổi mới đối với chủ đề đang được thảo luận, vì nó chưa được thảo luận trước đây.

Và ngoài những đặc điểm này ra còn có rất nhiều đặc điểm tích cực của loại hình nghiên cứu này, nó mang lại cho người liên quan cảm giác hài lòng khi lên đến đỉnh điểm của cuộc nghiên cứu, đó chính là khi người đó không còn nghi ngờ gì về chủ đề mà bạn đang giải quyết. với.

Mục đích của nghiên cứu khám phá