*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát Thi thử THPT đất nước Thi thử THPT đất nước Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Tổng hợp kiến thức và kỹ năng

phương thức giải một số trong những bài toán về toàn mạch (Lý thuyết + 15 bài xích tập có lời giải)


181

Toptailieu.vn xin trình làng sơ lược Lý thuyết cách thức giải một số bài toán về toàn mạch thứ Lí 11 chọn lọc, hay độc nhất vô nhị giúp học sinh lớp 11 ôn luyện để nạm chắc kiến thức cơ phiên bản và đạt kết quả cao trong những bài thi môn thứ Lí.

Bạn đang xem: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Mời chúng ta đón xem:

Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch (Lý thuyết + 15 bài xích tập có lời giải)

I. Lý thuyết cách thức giải một số trong những bài toán về toàn mạch

1. Kiến thức trọng tâm

Toàn mạch: mạch điện có nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn và điện trở vào r hoặc gồm những nguồn điện được ghép thành bộ.

Mạch ngoàigồm những điện trở hoặc những vật dẫn được nhìn nhận như năng lượng điện trở nối liền hai rất của mối cung cấp điện.

Định phép tắc Ôm mang đến toàn mạch:Cường độ dòng điện chạy vào mạch kín đáo tỉ lệ thuận cùng với suất điện đụng của mối cung cấp điện với tỉ lệ nghich với năng lượng điện trở toàn phần của mạch đó.εRN+

2. Phương pháp

B1:Phân tích cấu tạo của mạch, coi mạch mắc nối tiếp? Hay tuy nhiên song? Vẽ sơ đồ mạch điện.

B2:Tính những điện trở tương tự của mạch.

B3:Áp dụng định nguyên lý Ôm để tính cường độ mẫu điện trong mạch.

B4:Tính các tham số còn sót lại của bài toán và kết luận.

II. Bài bác tập phương pháp giải một trong những bài toán về toàn mạch


Bài 1.Số chỉ của ampe kế là


A. IA1= 1,5A; IA2= 2,5A

B. IA1= 2,5A; IA2= 1,5A

C. IA1= 1A; IA2= 2,5A

D. IA1= 1,5A; IA2= 1A


Đáp án: A

Cường độ loại điện qua R1là:

*

Cường độ dòng điện ampe kế là: IA1= I - I1= 3 - 1,5 = 1,5A

Cường độ cái điện qua R3là:

*

Cường độ cái điện qua ampe kế A2là: IA2= I - I3= 3 - 0,5 = 2,5A


Bài 2.Hai mối cung cấp điện gồm E1= E2= 2V và điện trở vào r1= 0,4Ω, r2= 0,2Ω được mắc với điện trở R thành mạch bí mật (Hình vẽ). Biết rằng, lúc đó hiệu điện núm giữa hai rất của 1 trong hai nguồn bằng 0. Quý hiếm của R là

*

A. 0,2Ω

B. 0,4Ω

C. 0,6Ω

D. 0,8Ω


Đáp án: A

Áp dụng định khí cụ Ohm đến toàn mạch ta được:

*

+ giả dụ hiệu điện núm giữa hai rất của nguồn E1bằng 0 thì:

*

Thay I1vào (1) ta có: R = 0,2Ω

+ ví như hiệu điện cụ giữa hai cực của mối cung cấp ?2=0 thì:

*

Thay I2vào (1), ta có: R = -0,2Ω (loại).


Dùng dữ khiếu nại sau để trả lời các câu 11.14, 11.15.

Cho mạch năng lượng điện như hình 11.9, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E1= 6V, E2= 4V, E3= 3V, r1= r2= r3= 0,1Ω, R = 6,2Ω

*

Bài 3.Hiệu điện núm giữa hai điểm A, B (UAB) bằng

A. 4,1V

B. 3,9V

C. 3,8V

D. 3,75V


Đáp án: C

Áp dụng định phương pháp Ohm mang đến toàn mạch ta được:

*

Hiệu điện nắm giữa nhị điểm A, B (UAB):

*


Bài 4.Công suất của nguồn điện áp E1là

A. 2W

B. 4,5W

C. 8W

D. 12W


Đáp án: D

Công suất của nguồn điện áp E1: P1= I.E1= 2.6 = 12W


Dùng dữ khiếu nại sau để trả lời các câu 1, 2

Một điện trở 4Ω được mắc vào mối cung cấp điện tất cả suất điện rượu cồn E = 1,5V để tạo ra thành một mạch điện bí mật thì năng suất toả nhiệt ở điện trở này bằng 0,36W

Bài 5.Hiệu điện nạm giữa nhị đầu điện trở R là

A. 1V

B. 1,2V

C. 1,4V

D. 1,6V


Đáp án:B

Ta có:

*


Bài 6.Cho mạch điện như hình 11.4, làm lơ điện trở của dây nối, ampe tất cả điện trở không xứng đáng kể, E = 3V, r = 1Ω, IA= 0,5A. Điện trở R có giá trị bằng

*

A. 6Ω

B. 3Ω

C. 5Ω

D. 3Ω


Đáp án: C

Áp dụng định giải pháp Ohm cho toàn mạch:

*


Dùng dữ khiếu nại sau để trả lời các câu 8, 9

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, bỏ lỡ điện trở của dây nối R1= 3Ω; R2= 6Ω, R3= 4Ω, R4= 12Ω; E = 12V, r = 2Ω, RA= 0.

*

Bài 7.Cường độ cái điện qua mạch chính là

A. 1A

B. 2A

C. 3A

D. 4A


Đáp án: B

Ta thấy mạch không tính gồm

*

*

Điện trở mạch ngoài:

*

Cường độ loại điện qua mạch chính là:

*

Bài 8.Số chỉ của ampe kế (A) là

A. 0,9A

B. 10/9 A

C. 6/7 A

D. 7/6A


Đáp án: B

Cường độ chiếc điện qua R4là:

Cường độ mẫu điện qua R3là: I3= I - I4= 2 – 2/3 = 4/3 A

*

Mặt khác: I1+ I2= I3&r
Arr; I1+ I2= 4/3A (2)

Từ (1), (2) suy ra I1= 8/9 A &r
Arr; IA= I - I1= 2 – 8/9 = 10/9 A.


Bài 9.Cho mạch điện như hình vẽ, E = 3V, điện trở trong không xứng đáng kể, bỏ lỡ điện trở của dây nối, vôn kế gồm điện trở RV= R1= R2= 50Ω. Số chỉ của vôn kế là

*

A. 0,5V

B. 1,0V

C. 1,5V

D. 2,0V


Đáp án: B

Mạch ngoài gồm R1mắc tiếp nối (RV// R2) đề xuất điện trở mạch ngoại trừ là:

*

Cường độ mẫu điện qua mạch bao gồm là:

*

Số chỉ của vôn kế là: UV= UAC= I.RAC= 0,04.25 = 1V


Dùng dữ khiếu nại sau để trả lời các câu 11, 12

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối và các ampe kế, biết R1= 2Ω, R2= 3Ω, R3= 6Ω, E = 6V, r = 1Ω

*

Bài 10.Cường độ mẫu điện qua mạch bao gồm là

A. 2A

B. 3A

C. 4A

D. 1A


Đáp án: B

Ta thấy mạch ngoài bao gồm R1// R2// R3

Suy ra:

*

Áp dụng định biện pháp Ohm đến toàn mạch ta được:

*


Bài 11.Điện trở trong của nguồn điện là

A. 0,5Ω

B. 0,25Ω

C. 5Ω

D. 1Ω


Đáp án: D

Cường độ dòng điện trong mạch: I = P/U = 0,36/1,2 = 0,3A

Định cơ chế Ohm mang đến đoạn mạch đựng nguồn phát:

*

*


Bài 12.Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua mất điện trở của dây nối, biết E = 3V; R1= 4Ω, R2= 5Ω, ampe kế bao gồm RA≈ 0, vôn kế RV≈ ∞, ampe kế chỉ 0,3A, vôn kế chỉ 1,2V. Điện trở vào r của nguồn bằng

*

A. 0,5Ω

B. 1Ω

C. 0,75Ω

D. 0,25Ω


Đáp án: B

Vôn kế chỉ 1,2V phải U2= UV= 1,2V.

Ampe kế chỉ 0,3A phải I = I1= I2= IA= 0,3A.

*

Định phép tắc Ohm đến toàn mạch:

*


Bài 13.Một mối cung cấp điện có suất điện dộng E = 1,5V, điện trở trong r = 0,1Ω. Mắc giữa hai rất của nguồn điện hai điện trở R1và R2, khi R1, R2mắc thông suốt thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1,5A, khi mắc R1song song với R2thì cường độ cái điện qua mạch đó là 5A. R1, R2có giá trị bằng

A. R1= 0,3Ω; R2= 0,6Ω hoặc R1= 0,6Ω; R2= 0,3Ω

B. R1= 0,4Ω; R2= 0,8Ω hoặc R1= 0,8Ω; R2= 0,4Ω

C. R1= 0,2Ω; R2= 0,4Ω hoặc R1= 0,4Ω; R2= 0,2Ω

D. R1= 0,1Ω; R2= 0,2Ω hoặc R1= 0,2Ω; R2= 0,1Ω.


Đáp án: A

Ta có:

*

Từ (1) cùng (2) &r
Arr; R1R2=1,8Ω (3)

Từ (1) và (3) &r
Arr; R1= 0,3Ω; R2= 0,6Ω hoặc R1= 0,6Ω; R2= 0,3Ω.


Bài 14.Cho mạch điện như hình 11.2, bỏ qua điện trở của dây nối, R1= 5Ω; R3= R4= 2Ω; E1= 3V, điện trở trong những nguồn không đáng kể. Để cường độ cái điện qua R2bằng 0 cần được mắc thân hai điểm A, B một điện áp nguồn E2có suất điện động bằng bao nhiêu và như vậy nào?

*

A. Cực (+) vào A, cực (-) vào B; E2= 2V

B. Rất (+) vào A, rất (-) vào B; E2= 2,4V

C. Cực (+) vào B, cực (-) vào A; E2= 4V

D. Rất (+) vào B, cực (-) vào A; E2= 3,75V.


Đáp án: B

Gọi I1, I2, I3là cường độ mẫu điện qua những điện trở R1, R2, R3.

Để cường độ dòng điện qua R2là I2= 0 thì UMN= 0.

Ta có: UMN= E2+ I3(R3+ R4) = E1– I1.R1= 0

I2= 0, suy ra I1= I3

*

Như vậy ta thấy E22phải có chốt (+) mắc vào điểm A.


Bài 15.Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua mất điện trở của dây nối với ampe kế, E = 6V, r = 1Ω, R1= 3Ω, R2= 6Ω, R3= 2Ω. Số chỉ của ampe kế là

*

Ở các tiết học tập trước, baigiangdienbien.edu.vn đã trình làng đến độc giả nội dung kiến thức và kỹ năng trọng trung khu của chương 2: loại điện ko đổi. Vào tiết học tập này, baigiangdienbien.edu.vn tiếp tục hướng dẫn chúng ta phương pháp giải câu hỏi về toàn mạch. Hy vọng với cách thức và hướng dẫn chi tiết một số bài bác tập điển hình sẽ giúp bạn đọc có thể vận dụng vào giải bài xích tập.


*

A. Lý thuyết

I. Phương pháp

1. Kiến thức trọng tâm

Toàn mạch: mạch điện bao gồm nguồn điện có suất điện rượu cồn $varepsilon $ với điện trở vào r hoặc gồm các nguồn điện được ghép thành bộ.

Mạch ngoài gồm những điện trở hoặc các vật dẫn được xem như năng lượng điện trở gắn liền hai cực của mối cung cấp điện.

Định phương tiện Ôm đến toàn mạch: Cường độ chiếc điện chạy vào mạch kín đáo tỉ lệ thuận cùng với suất điện đụng của mối cung cấp điện cùng tỉ lệ nghich với năng lượng điện trở toàn phần của mạch đó.

$I = fracvarepsilon R_N + r$.

Các công thức phải nhớ:

$I = fracvarepsilon R_N + r$ (A).

$varepsilon = I.(R_N + r)$ (V).

$U = I.R_N = varepsilon - I.r$ (V).

$A_ng = varepsilon .I.t$. (J).

$P_ng = varepsilon .I$ (W).

$A = U.I.t$ (J).

$P = U.I$. (W).

$H = fracU_Nvarepsilon = fracR_NR_N + r$ (%)

2. Phương pháp

B1: Phân tích cấu tạo của mạch, xem mạch mắc nối tiếp? Hay song song? Vẽ sơ vật mạch điện.

B2: Tính các điện trở tương tự của mạch.

B3: Áp dụng định nguyên lý Ôm để tính cường độ mẫu điện trong mạch.

B4: Tính những tham số sót lại của việc và kết luận.

II. Bài xích tập áp dụng

Bài tập 1:

Một mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình 11.1, trong đó nguồn điện gồm suất điện đụng $varepsilon = 6$ (V) với điện trở vào r = 2 $Omega $, những điện trở R1 = 5 $Omega $, R2 = 10 $Omega $ cùng R3 = 3 $Omega $.

a. Tính điện trở RN của mạch ngoài.

b. Tính cường độ cái điện I chạy qua mối cung cấp điện với hiệu điện cầm cố mạch ngoài U.

c. Tính hiệu điện ráng U1 thân hai đầu năng lượng điện trở R1.

*

Hướng dẫn giải

Mạch tất cả R1 nt R2 nt R3;

a. Điện trở của mạch ngoài là: RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 3 = 18 $Omega $.

b. Áp dụng định chế độ Ôm đến toàn mạch, ta có:

Cường độ mẫu điện chạy qua nguồn tích điện là: $I = fracvarepsilon R_N + r = frac62 + 18 = 0,3$ (A).

Hiệu điện núm mạch ko kể là: $U = I.R_N = 0,3.18 = 5,4$ (V).

c. Hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu điện trở R1 là: U1 = I.R1 = 0,3.5 = 1,5 (V).

Bài tập 2:

Một mạch điện tất cả sơ thứ như Hình 11.2, trong những số ấy nguồn điện bao gồm suất điện động $varepsilon = 12,5$ (V) và tất cả điện trở vào r = 0,4 $Omega $; đèn điện Đ1 tất cả ghi số 12 V – 6 W; bóng đèn Đ2 ­ loại 6 V – 4,5 W; Rb là một biến trở.

a. Chứng minh rằng khi kiểm soát và điều chỉnh biến trở Rb ­có trị số là 8 $Omega $ thì các đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường.

b. Tính hiệu suất Png và hiệu suất H của nguồn lúc đó.

*

Hướng dẫn giải

Mạch bao gồm Đ1 // (Rb nt Đ2).

a. Điện trở của mỗi đèn là:

$R_Đ1 = fracU^2_Đ_1P_1 = frac12^26 = 24$ $Omega $.

$R_Đ2 = fracU^2_Đ_2P_2 = frac6^24,5 = 8$ $Omega $.

Khi Rb = 8 $Omega $ thì năng lượng điện trở tương đương của mạch là:

R2b = R2 + Rb = 8 + 8 = 16 $Omega $.

$frac1R_N = frac1R_1 + frac1R_2b = frac124 + frac116 = frac548$

$Rightarrow $ $R_N = 9,6$ $Omega $.

Cường độ chiếc điện trong mạch chính là: $I = fracvarepsilon R_n + r = frac12,59,6 + 0,4 = 1,25$ (A).

Hiệu điện cầm cố mạch quanh đó là: UN = I.RN = 1,25.9,6 = 12 (V).

Cường độ cái điện trong những nhánh là:

$I_1 = fracU_NR_1 = frac1224 = 0,5$ (A).

$I_2b = fracU_NR_2b = frac1216 = 0,75$ (A).

Cường độ loại điện qua mỗi đèn là:

IĐ1 = I1 = 0,5 (A). (1)

IĐ2 = I2b = 0,75 (A). (2)

Cường độ mẫu điện định nấc qua mỗi đèn là:

$I_đm1 = fracU_Đ1R_Đ1 = frac1224 = 0,5$ (A). (3)

$I_đm2 = fracU_Đ2R_Đ2 = frac68 = 0,75$ (A). (4)

Từ (1), (2), (3) cùng (4), ta có: cái điện chạy qua mỗi bóng đèn đúng bằng dòng điện định nấc của mỗi bóng, bởi đó những đèn sáng sủa bình thường.

b. Hiệu suất của mối cung cấp là: $P_ng = varepsilon .I = 12,5.1,25 = 15,625$ (W).

Hiệu suất của mối cung cấp là: $H = fracU_Nvarepsilon = frac1212,5 = 96$ (%).

Bài tập 3:

Có tám nguồn điện cùng nhiều loại với thuộc suất điện đụng $varepsilon = 1,5$ (V) cùng điện trở vào r = 1 $Omega $. Mắc các nguồn này thành cỗ hỗn đúng theo đối xứng tất cả hai dãy tuy vậy song để thắp sáng loáng đèn 6 V – 6 W. Coi rằng trơn đèn có điện trở như khi sáng bình thường.

a. Vẽ sơ đò mạch điện kín đáo gồm cỗ nguồn và bóng đèn mạch ngoài.

b. Tính cường độ I của cái điện thực thụ chạy qua đèn điện và năng suất điện Pđ của đèn điện khi đó.

c. Tính công suất Png của cục nguồn, năng suất Pi của mối nguồn trong cỗ và hiệu điện cố gắng Ui giữa hai rất của từng nguồn đó.

Hướng dẫn giải

a. Mạch bao gồm hai dãy mắc song song, mỗi hàng gồm tất cả 4 nguồn tích điện mắc nối tiếp.

Sơ đồ dùng mạch điện:

*

b. Suất điện động của cục nguồn là: $varepsilon _b = 4varepsilon = 4.1,5 = 6$ (V).

Điện trở trong của bộ nguồn điện: $r_b = frac4.r2 = frac4.12 = $ $Omega $.

Xem thêm: Tổng hợp kinh nghiệm du lịch cửa lò mới nhất, đầy đủ, kinh nghiệp du lịch cửa lò

Điện trở của đèn điện là: $R = fracU^2_đP_đ = frac6^26 = 6$ (V).